imageimage

Tổng công ty Xây dựng Đường thủy bán đấu giá cổ phần

Theo thông báo từ Sở GDCK HÀ NỘI, Rồng Việt chính thức làm Đại lý đấu giá của doanh nghiệp sau:

Tên doanh nghiệp: TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG ĐƯỜNG THỦY

 

 1. Số lượng cổ phần đấu giá: 9.027.300 cổ phần
 2. Mệnh giá: 10.000 VNĐ/cổ phần
 3. Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
 4. Bước khối lượng: 100 cổ phần
 5. Bước giá: 100 đồng
 6. Số mức giá đặt mua: 01 (một) mức giá
 7. Số lượng cổ phần tối thiểu các nhà đầu tư (trong nước và nước ngoài) được phép mua là 100 cổ phần
 8. Số lượng cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép mua là 9.027.300 cổ phần
 9. Số lượng cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua là 9.027.300 cổ phần
 10. Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc:  từ 08h30 ngày 03/03/2014 đến 15h30 ngày 19/03/2014
 11. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 16h00 ngày 24/03/2014 tại các Đại lý Đấu giá
 12. Thời gian tổ chức đấu giá: 14h00 ngày 26/03/2014 tại Sở Giao dịch Chứng khoán HÀ NỘI
 13. Thời gian nộp tiền thanh toán mua cổ phần: Từ 8h00 đến 16h00 các ngày từ 27/03/2014 đến ngày 04/04/2014
 14. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc:  Từ 8h00 đến 16h các ngày từ 28/03/2014 đến ngày 02/04/2014

 

Thông tin chi tiết về tổ chức phát hành xin vui lòng xem file đính kèm.

TONG CONG TY XAY DUNG DUONG THUY.rar

 

 

 

image 60 image 0