imageimage

Đưa cổ phiếu ra khỏi Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ

Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc Đưa cổ phiếu sau ra khỏi Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ hiện hành như sau:

STT

MÃ CỔ
PHIẾU

TÊN CỔ PHIẾU

SÀN

LOẠI

TỶ LỆ TÀI TRỢ

LÝ DO

1

LSS

CTCP Mía đường Lam Sơn

HOSE

1

50%

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC Hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2018 là số âm (niên độ 01/07/2018 - 30/06/2019)


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 1118 image 0