imageimage

Đưa cổ phiếu VIS ra khỏi Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ

Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc Đưa cổ phiếu sau ra khỏi Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ hiện hành như sau:

STT MÃ CỔ
PHIẾU
TÊN CỔ PHIẾU SÀN LOẠI TỶ LỆ TÀI TRỢ LÝ DO
1 VIS CTCP Thép Việt ý HOSE 5 30% Lợi nhuận sau thuế trên BCTC soát xét 6 tháng năm 2018 là số âm.

Thời gian áp dụng: từ ngày 14/08/2018.


trân trọng thông báo.

 


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 412 image 0