imageimage

Giới thiệu chức năng mới " Tiền sẽ hoàn ứng" và "Ngày đáo hạn cho tài khoản loại Margin" trên iDragon

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thông báo bổ sung các chức năng của Hệ thống giao dịch trực tuyến iDragon từ ngày 25/02/2011 như sau:

 

1. Mục Tiền sẽ hoàn ứng: để chỉnh lại tổng tài sản tài khoản nhà đầu tư

 

2. Mục Ngày đáo hạn cho Tài khoản loại Margin

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công

image 15 image 0