imageimage

Giới thiệu Nghị định số 85/2010/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Ngày 02/8/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 85/2010/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (TTCK), thay thế Nghị định số 36/2007/NĐ-CP. Nghị định số 85/2010/NĐ-CP gồm 5 chương, 54 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/9/2010. So với Nghị định số 36/2007/NĐ-CP, Nghị định 85/2010/NĐ-CP có nhiều điểm mới, thể hiện ở các nội dung chủ yếu sau đây:

- Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

- Khung phạt, mức phạt

- Các hình thức xử phạt bổ sung và khắc phục hậu quả

- Các hành vi vi phạm hành chính

- Chỉnh sửa các quy định về thẩm quyền, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính phù hợp với Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính mới được sửa đổi và Nghị định 128/2008/NĐ-CP.

 

Giới thiệu Nghị định 85/2010/NĐ-CP  (gioi thieu nghi dinh 85.pdf)

Nghị định 85/2010/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán  (ND 85_2010_ND-CP_Xu phat VPHC trong linh vuc CK.pdf)

image 28 image 0