imageimage

Giới thiệu tính năng tra cứu trực tuyến Danh mục chứng khoán tài trợ giao dịch

Từ ngày 3/12/2010, VDSC cung cấp thêm tính năng tra cứu danh mục chứng khoán và tỷ lệ hợp tác đầu tư. Đây là tiện ích hỗ trợ cho dịch vụ “Tư vấn đầu tư & tài trợ giao dịch” của VDSC. Với tính năng mới này, nhà đầu tư có thể tra cứu Danh mục chứng khoán và tỷ lệ tài trợ giao dịch thuận tiện, qua đó, có kế hoạch đầu tư nhanh chóng, hiệu quả.

 

Để xem danh mục chứng khoán, nhà đầu tư vui lòng truy cập địa chỉ: http://online.vdsc.com.vn, sau đó vào mục :Trợ giúp/Tài trợ giao dịch/Danh mục chứng khoán tài trợ giao dịch.

 

image 17 image 0