imageimage

Lợi nhuận lũy kế 8 tháng của Rồng Việt đạt 220% kế hoạch năm, tăng gấp 7 lần cùng kỳ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (Rồng Việt) thông báo kết quả lợi nhuận lũy kế 8 tháng đầu năm là 26,4 tỷ đồng, đạt 220% kế hoạch đặt ra là 12 tỷ đồng và tăng gấp 7 lần so với lợi nhuận quý 3/2013 (3,8 tỷ đồng), doanh thu lũy kế 8 tháng đạt 95,03 tỷ; đạt 97% kế hoạch năm, chi phí 69,12 tỷ; đạt 80,5% kế hoạch năm. Riêng trong tháng 8/2014 mức lợi nhuận công ty đạt 16,3 tỷ đồng, trong đó tổng doanh thu là 24,48 tỷ đồng, chi phí tương ứng là 8,19 tỷ đồng.

 

 

 

Mức lợi nhuận của Rồng Việt là do hoạt động đầu tư tự doanh của Rồng Việt đạt kết quả tốt từ thanh lý một số khoản đầu tư tự doanh. Bên cạnh đó các hoạt động kinh doanh môi giới, dịch vụ chứng khoán của Rồng Việt đã có sự tăng tưởng mạnh về doanh thu nhờ thanh khoản thị trường được cải thiện đáng kể và các chỉ số tăng trưởng tích cực. Hoạt động ngân hàng đầu tư của Rồng Việt cũng gặp điều kiện kinh doanh thuận lợi và triển khai tốt. Bên cạnh đó, việc quản lý chi phí của công ty cũng được kiểm soát hiệu quả, góp phần cho Rồng Việt đạt kết quả lợi nhuận luỹ kế tích cực nêu trên.

 

Kết quả kinh doanh tích cực trong 8 tháng đảm bảo cho việc thực hiện kế hoạch năm năm 2014, đồng thời là tiền đề để Rồng Việt tiếp tục phát triển trong giai đoạn sắp tới. Được biết trong thời gian qua, Rồng Việt cũng đã triển khai nhiều sản phẩm giao dịch trực tuyến mới như tabDragon, goDragon cho nhà đầu tư; các báo cáo phân tích của Rồng Việt đa dạng và chất lượng được thị trường đón nhận đánh giá cao.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 130 image 0