imageimage

Quý 1/2014, Rồng Việt đã hoàn thành 45,8% kế hoạch lợi nhuận cả năm

Ngày 15/4/2014, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (Rồng Việt) đã tổ chức phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013. Đại hội đã thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2013 & kế hoạch kinh doanh năm 2014 với doanh thu 98 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 12 tỷ đồng.

 

 

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam có nhiều chuyển biến tích cực, kết thúc quý 1/2014, hoạt động kinh doanh của Rồng Việt ghi nhận một kết quả khả quan khi đạt được lợi nhuận trước thuế 5,5 tỷ đồng, hoàn thành được 45,8% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2014 (12 tỷ đồng) và tăng mạnh với con số lợi nhuận 127 triệu đồng của cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu từ hoạt động dịch vụ chứng khoán có tỷ trọng cao nhất – chiếm 32,48% tổng doanh thu, tiếp đến là doanh thu từ hoạt động môi giới chiếm 32,26%, doanh thu từ hoạt động đầu tư chiếm 27,45%, doanh thu khác chiếm 7,81%.

 

Các chỉ tiêu về an toàn tài chính của Rồng Việt cuối quý 1/2014 vẫn được đảm bảo, trong đó tỷ lệ an toàn tài chính là 271,22%.

 

Riêng trong tháng 3/2014, tổng doanh thu đạt được đã chiếm gần 50% doanh thu toàn quý và lợi nhuận tháng 3 chiếm đến gần 82% lợi nhuận toàn quý. Kết quả này đạt được là nhờ Rồng Việt đã tận dụng những điều kiện thuận lợi của thị trường chứng khoán tháng 3 với đà tăng trưởng mạnh mẽ để tăng cường hoạt động đầu tư, thúc đẩy hoạt động môi giới và dịch vụ chứng khoán.

 

Với kết quả khá lạc quan của quý 1, khả năng Rồng Việt hoàn thành kế hoạch năm 2014 là hoàn toàn khả thi tạo điều kiện cho Rồng Việt nhanh chóng phục hồi và phát triển trong giai đoạn tới.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 38 image 0