imageimage

Rồng Việt bổ sung chứng khoán vào Danh mục chứng khoán được phép GDKQ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc Bổ sung chứng khoán vào Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ hiện hành như sau:

 

  

Stt

Mã Cổ phiếu

Tên Cổ phiếu

Sàn GD 

Loại

Tỷ lệ tài trợ

1

KBC

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP

HSX

2

45%

 

Thời gian áp dụng: Ngày 10/04/2014

 

Trân trọng thông báo.

 

Tải file: TB 168 DVCK_Bo sung chung khoan vao danh muc chung khoan duoc phep GDKQ.pdf

 

 

 

 

 

image 92 image 0