imageimage

Rồng Việt bổ sung chứng khoán vào Danh mục chứng khoán được phép GDKQ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc Bổ sung chứng khoán vào Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ hiện hành như sau:

 

  

Stt

Mã Cổ phiếu

Tên Cổ phiếu

Sàn GD 

Loại

Tỷ lệ tài trợ

1

PGI

Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex

HSX

3

40%

 

Thời gian áp dụng: Ngày 08/09/2014

 

Trân trọng thông báo.

 

Tải file:  TB 491 DVCK_Bo sung co phieu vao Danh muc chung khoan duoc phep giao dich ky quy.pdf

 

 

 Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ kể từ ngày 05/09/2014.

 

Tải file:  TB 479 DVCK_Ban hanh danh muc Chung khoan duoc phep giao dich ky quy moi.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 62 image 0