imageimage

Rồng Việt chính thức trở thành Thành viên lập quỹ của Quỹ hoán đổi danh mục ETF VFMVN30

Từ ngày 21/03/2017, Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt (Rồng Việt) chính thức trở thành Thành viên lập quỹ của Quỹ hoán đổi danh mục ETF VFMVN30. Điều nay nhằm giúp cho các nhà đầu tư (NĐT) có thêm nhiều lựa chọn trong việc giao dịch. 

Quỹ ETF VFMVN30 là quỹ ETF đầu tiên của Việt Nam do công ty VFM phát hành và quản lý với số vốn huy động lần đầu ra công chúng là 202 tỷ đồng. Quỹ ETF VFMVN30 đã được niêm yết và chính thức giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp. HCM từ ngày 06/10/2014. Mã giao dịch là E1VFVN30.

Quỹ ETF VFMVN30 vừa là quỹ mở, nhưng có chứng chỉ niêm yết, qua đó quỹ phát huy những đặc tính tối ưu của cả hai loại hình quỹ mở và quỹ đóng:

  • Tính minh bạch cao: Danh mục đầu tư của quỹ ETF được công khai. HOSE sẽ công bố NAV (giá trị tài sản ròng tham chiếu) 15 giây/lần để nhà đầu tư tham khảo trong quá trình giao dịch, và NAV của quỹ được công bố hàng ngày cùng với thời điểm công bố danh mục chứng khoán cơ cấu trước phiên giao dịch 30 phút.
  • Chi phí của quỹ thấp: Chi phí của quỹ ETF sẽ thấp hơn so với các quỹ đầu tư chủ động thông thường khác (khoảng 1% so với 2%-2,5%).
  • Đa dạng hóa danh mục với chi phí thấp: Khi tham gia đầu tư CCQ ETF VFMVN30, NĐT gián tiếp sở hữu danh mục đầu tư gồm 30 cổ phiếu trong rổ VN30 với chi phí thấp. Quỹ ETF VFMVN30 giải quyết tương đối triệt để các vấn đề về thanh khoản cho cả NĐT pháp nhân lẫn cá nhân. Các NĐT cá nhân có thể giao dịch trên thị trường thông qua hoạt động mua bán trực tiếp chứng chỉ quỹ như một cổ phiếu trên sàn giao dịch: đặt lệnh trực tuyến, margin.

*ETF: Quỹ hoán đổi danh mục (Exchange-Traded Fund), gọi tắt là quỹ ETF, là quỹ được hình thành từ việc hoán đổi danh mục chứng khoán cơ cấu lấy chứng chỉ quỹ. Chứng chỉ quỹ ETF sẽ được giao dịch trên thị trường như một chứng chỉ quỹ đóng thông thường, ngoài ra được giao dịch trực tiếp với công ty quản lý quỹ thông qua phương thức giao dịch hoán đổi từ thành viên lập quỹ.

 

image 103 image 0