imageimage

Rồng Việt công bố Kết quả kinh doanh Quý 3/2021 và 9 tháng đầu năm 2021

Trong Quý 3/2021, Rồng Việt ghi nhận 227 tỷ đồng doanh thu, tăng 153% so với cùng kỳ năm 2020. Lũy kế 9 tháng năm 2021, tổng doanh thu đạt 761 tỷ đồng, tăng 193% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 144% kế hoạch năm 2021.

Lợi nhuận sau thuế Quý 3/2021 đạt 73 tỷ đồng, tăng 98% so với cùng kỳ năm 2020. Lũy kế 9 tháng năm 2021, Rồng Việt ghi nhận 320 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 539% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 222% kế hoạch năm 2021. Đây tiếp tục là mức lợi nhuận cao nhất mà Rồng Việt đạt được kể từ khi thành lập đến nay.

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) Quý 3/2021 đạt 698 đồng, lũy kế 04 quý gần nhất EPS đạt 4.163 đồng.

Xem chi tiết:

RV công bố KQKD Quý 3 và 9T/2021

image 1635 image 0