imageimage

Rồng Việt giảm lãi suất cho vay DV GDKQ, Phí Dịch vụ Ứng trước tiền bán CK và lãi suất DV Margin Linh hoạt

 Kính gửi: Quý khách hàng

 

Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt xin trân trọng thông báo Quý khách hàng về việc thay đổi lãi suất cho vay Dịch vụ Giao dịch ký quỹ, phí Dịch vụ Ứng trước tiền bán chứng khoán và lãi suất Dịch vụ Margin Linh hoạt cụ thể như sau:

 

  1. Giảm lãi suất cho vay Dịch vụ Giao dịch ký quỹ và phí Dịch vụ Ứng trước tiền bán chứng khoán:

 

STT

Tên dịch vụ

Mức mới

Mức cũ

1

Dịch vụ Giao dịch ký quỹ

0.04%/ngày

0.042%/ngày

2

Dịch vụ Ứng trước tiền bán chứng khoán

0.04%/ngày

0.042%/ngày

 

2.   Giảm lãi suất Dịch vụ Margin Linh hoạt:

 

STT

Thời hạn

Số ngày

Lãi suất

1

Từ ngày T0 đến ngày T5

5

0.032%/ngày

2

Từ ngày T5 đến ngày T10

5

0.034%/ngày

3

Từ ngày T10 đến ngày T20

10

0.036%/ngày

4

Từ ngày T20 đến ngày T30

10

0.038%/ngày

 

3.  Thời gian áp dụng: 20/03/2014.

 

Tải file: TB 121 DVCK_Giam lai suat cho vay DV GDKQ, Phi DV Ung truoc tien ban CK va lai suat DV Margin Linh hoat.pdf 

image 103 image 0