imageimage

Rồng Việt giảm lãi suất cho vay DV Giao dịch ký quỹ và Phí DV Ứng trước tiền bán chứng khoán

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc giảm lãi suất cho vay Dịch vụ Giao dịch ký quỹ và phí Dịch vụ Ứng trước tiền bán chứng khoán cụ thể như sau:

 

Stt

Loại dịch vụ

Mức cũ

Mức mới

1

Dịch vụ Giao dịch ký quỹ

0,059%/ngày

0,055%/ngày

2

Dịch vụ Ứng trước tiền bán chứng khoán

0,059%/ngày

0,055%/ngày

 

Thời gian áp dụng: 25/06/2012.

 

Trân trọng thông báo.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt

image 29 image 0