imageimage

Rồng Việt giảm lãi suất giao dịch ký quỹ và phí ứng trước tiền bán chứng khoán từ ngày 01/08/2012

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt xin trân trọng thông báo Quý khách hàng về việc thay đổi lãi suất cho vay Dịch vụ Giao dịch ký quỹ và phí Dịch vụ Ứng trước tiền bán chứng khoán từ ngày 01/08/2012, cụ thể như sau:

 

Stt

Tên dịch vụ

Mức cũ

Mức mới

1

Dịch vụ Giao dịch ký quỹ

0,055%/ngày

0,052%/ngày

2

Dịch vụ Ứng trước tiền bán chứng khoán

0,055%/ngày

0,052%/ngày

 

Trân trọng thông báo.

TB 428 DVCK_Thay doi lai suat cho vayDVGDKQ va Phi DVUT tien ban chung khoan.pdf

image 10 image 0