imageimage

Rồng Việt giảm lãi suất Giao dịch ký quỹ và phí Ứng trước tiền bán chứng khoán từ ngày 04/03/2013

Kính gửi: Quý Khách hàng

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thông báo Quý khách hàng về việc thay đổi lãi suất cho vay dịch vụ Giao dịch ký quỹ và phí dịch vụ Ứng trước tiền bán chứng khoán như sau:

 

Stt

Tên dịch vụ

Mức cũ

Mức mới

1

Dịch vụ Giao dịch ký quỹ

0,050%/ngày

0,048%/ngày

2

Dịch vụ Ứng trước tiền bán chứng khoán

0,050%/ngày

0,048%/ngày

 

Thời gian áp dụng: 04/03/2013

 

Trân trọng thông báo.

 

Tải file thông báo:TB 99 DVCK_Giam lai suat cho vay Dich vu giao dich ky quy va Phi Dich vu Ung truoc tien ban chung khoan.pdf

 

image 55 image 0