imageimage

Rồng Việt TB giảm lãi suất tiền gửi không kỳ hạn

 

Công ty Cổ phần chứng khoán Rồng Việt xin thông báo về việc áp dụng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn trên tài khoản giao dịch chứng khoán là 1,2%/năm (thay cho lãi suất cũ là 1,5%/năm).

 

Thời hạn áp dụng: Bắt đầu từ ngày 02/07/2013

 

Trân trọng thông báo

 

Tải file thông báo: TB 295 DVCK_Giam lai suat tien gui khong ky han.pdf

image 175 image 0