imageimage

Rồng Việt thay đổi biểu phí giao dịch ký quỹ

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng thông báo thay đổi biểu phí dịch vụ Giao dịch ký quỹ và Quyết định sửa đổi, bổ sung Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ, chi tiết như sau:

 

- Mức lãi suất mới: 0,065%/ngày (mức lãi suất cũ là 0,068%/ngày)

 

- Thời gian áp dụng: 03/04/2012

 

Trân trọng thông báo.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt

 

Market_Daily_Report_15_09-2011.pdf

image 55 image 0