imageimage

Rồng Việt thay đổi Danh mục chứng khoán được giao dịch ký quỹ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng thông báo về việc ban hành Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ kể từ ngày 02/05/2012.

 

TB%20243%20DVCK_Ban%20hanh%20Danh%20muc%20CK%20duoc%20phep%20giao%20dich%20ky%20quy.rar

image 25 image 0