imageimage

Rồng Việt thay đổi lãi suất cho vay Dịch vụ giao dịch ký quỹ và phí Dịch vụ Ứng trước tiền bán chứng khoán

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt xin trân trọng thông báo Quý khách hàng về việc thay đổi lãi suất cho vay Dịch vụ Giao dịch ký quỹ và phí Dịch vụ Ứng trước tiền bán chứng khoán cụ thể như sau:

 

Stt

Loại dịch vụ

Mức mới

Mức cũ

1

Dịch vụ Giao dịch ký quỹ

0,062%/ngày

0,065%/ngày

2

Dịch vụ Ứng trước tiền bán chứng khoán

0,062%/ngày

0,065%/ngày

 

Thời gian áp dụng: 08/05/2012.

 

Trân trọng thông báo.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt

 

TB%20253%20DVCK_Thay%20doi%20lai%20suat%20cho%20vay%20Dich%20vu%20GDKQ%20va%20Phi%20Dich%20vu%20Ung%20truoc%20tien%20ban%20CK.rar

 

image 17 image 0