imageimage

Rồng Việt thay đổi lãi suất tiền gửi không kỳ hạn

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (Rồng Việt) xin thông báo về việc áp dụng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn trên tài khoản giao dịch chứng khoán là 1%/năm (thay cho lãi suất cũ là 1,2%/năm)

 

Thời gian áp dụng: Bắt đầu từ ngày 20/03/2014

 

Trân trọng thông báo.

 

Tải file thông báo: TB 125 DVCK_Thay doi lai suat tien gui khong ky han.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

image 193 image 0