imageimage

Rồng Việt thay đổi tỉ lệ tài trợ Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ

  Kính gửi: Quý khách hàng

 

Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc Thay đổi tỉ lệ tài trợ Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ hiện hành như sau:

 

STT

MCP

SGD

LOẠI

TỶ LỆ TÀI TRỢ

Mới

Hiện tại

Mới

Hiện tại

1

FLC

HSX

5

1

30%

50%

2

SRC

HSX

5

2

30%

45%

3

KLF

HNX

5

3

30%

40%

4

VHG

HSX

5

3

30%

40%

5

HAR

HSX

5

3

30%

40%

6

FIT

HNX

5

4

30%

35%

7

KSS

HSX

5

4

30%

35%

 

Thời gian áp dụng: ngày 24/11/2014

Trân trọng thông báo.

Tải file thông báo: TB 641 DVCK_Thay doi ti le tai tro Danh muc chung khoan duoc phep giao dich ky quy.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image 99 image 0