imageimage

Rồng Việt thông báo Áp dụng biểu phí lưu ký chứng khoán mới

Căn cứ Thông tư số 127/2018/TT-BTC ngày 27/12/2018 của Bộ Tài chính V/v Quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;

Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (Rồng Việt) xin thông báo về việc thực hiện tính và thu phí lưu ký chứng khoán đối với cổ phiếu và chứng chỉ quỹ theo mức 0,3 đồng/ cổ phiếu, chứng chỉ quỹ/ tháng (thay cho mức cũ là 0,4 đồng/ cổ phiếu, chứng chỉ quỹ/ tháng).

Thời gian áp dụng: kể từ ngày 15/02/2019

Thời gian thực hiện điều chỉnh phí lưu ký tạm tính: 19/02/2019

Rồng Việt xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Trân trọng./.


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 79 image 0