imageimage

Rồng Việt thông báo Ban hành danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ ngày 15/01/2024

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt xin trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng về việc Ban hành Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ ngày 15/01/2024.

image 234 image 302