imageimage

Rồng Việt thông báo biểu phí giao dịch chứng chỉ quỹ mở

Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng thông báo áp dụng mức phí dành cho khách hàng giao dịch chứng chỉ quỹ mở tại Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt như sau:

1. Mức phí áp dụng cho Quỹ mở ENF của Eastspring Investments Vietnam*:

 

Giá trị giao dịch

(triệu đồng)

Phát hành lần đầu

(Từ 24/12/2013 tối đa đến 04/03/2014)

Giao dịch Mua

 

Mức phí tối thiểu

Mức phí tối đa

Mức phí tối thiểu

Mức phí tối đa

0 – 500

0.5%

0.75%

0.6%

1%

500 – 1.000

0.4%

0.75%

0.5%

1%

> 1.000

0.3%

0.75%

0.4%

1%

*Giao dịch Bán và Chuyển đổi: Phí 0%

 

2. Mức phí áp dụng cho các Quỹ mở VFF, VFA, VFB, VF1 và VF4:

 

Chứng chỉ Quỹ

Phát hành lần đầu

Giao dịch Mua

Giao dịch Bán

Giao dịch chuyển đổi

VFF (Vinawealth)

0.50%

0.75%

0.75%

1.00%

VFA (Vinafund)

 

1.00%

0.50%

0.30%

VFB (Vinafund)

 

1.00%

0.50%

0.30%

VF1 (Vinafund)

 

1.00%

0.50%

0.30%

VF4 (Vinafund)

 

1.00%

0.50%

0.30%

 

Các mức phí nêu trên sẽ thay đổi theo từng chương trình khuyến mãi của các Quỹ mở (nếu có). Vui lòng truy cập website www.vdsc.com.vn  để biết thông tin chi tiết biểu phí từng thời điểm.

 

Áp dụng từ ngày 14/02/2014

 

Trân trọng thông báo.

 

 

 

 

image 51 image 0