imageimage

Rồng Việt thông báo biểu phí giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ từ ngày 17/02/2014

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (Rồng Việt) xin thông báo về việc áp dụng biểu phí giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ mới như sau:

 

Đối với Nhà đầu tư trong nước (Áp dụng từ ngày 17/02/2014)

 

 STT

 Tổng giá trị giao dịch

  Mức phí

1

 Dưới 200 triệu đồng

0,30%/ giá trị giao dịch

2

 Từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng

0,28%/giá trị giao dịch

3

 Từ 500 triệu đồng đến dưới 800 triệu đồng

 0,25%/giá trị giao dịch

4

 Từ 800 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng

 0,22%/giá trị giao dịch

5

Từ 1 tỷ đồng đến dưới 1,2 tỷ đồng

0,20%/giá trị giao dịch

6

Từ 1,2 tỷ đồng trở lên

0,15%/giá trị giao dịch

 

 

Đối với Nhà đầu tư Nước ngoài (Áp dụng từ ngày 17/02/2014)

 

 STT

 Tổng giá trị giao dịch

  Mức phí

1

 Dưới 200 triệu đồng

0,30%/ giá trị giao dịch

2

 Từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng

0,28%/giá trị giao dịch

3

 Từ 500 triệu đồng đến dưới 800 triệu đồng

 0,25%/giá trị giao dịch

4

Từ 800 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng

0,22%/giá trị giao dịch

5

Từ 1 tỷ đồng trở lên

0,20%/giá trị giao dịch

 

Trân trọng thông báo.

 

 

 

 

 

 

image 88 image 0