imageimage

Rồng Việt Thông báo chốt danh sách Người sở hữu Trái phiếu để làm thủ tục đăng ký, lưu ký tại VSDC và đăng ký giao dịch trái phiếu tại HNX của mã VDSH2223010

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng Thông báo về việc chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu VDSH2223010 để làm thủ tục đăng ký, lưu ký Trái phiếu tập trung tại Tổng Công ty Lưu Ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch Trái phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Xem file đính kèm

image 64 image 49