imageimage

Rồng Việt thông báo Chương trình Ưu đãi dành cho Khách hàng mới mở tài khoản

Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (Rồng Việt) trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng Chương trình Ưu đãi dành cho Khách hàng mở mới tài khoản, cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng: Khách hàng trong nước.

2. Nội dung ưu đãi:
- Phí giao dịch: 0.15%.
- Nâng cấp ngay lên hạng Bạc và được hưởng các ưu đãi của hạng này theo Chính sách Khách hàng thân thiết.

3. Thời hạn ưu đãi: 2 kỳ đánh giá theo Chính sách Khách hàng (Từ ngày mở tài khoản đến ngày làm việc cuối cùng của Quý tiếp theo). Sau thời hạn này, phí giao dịch quay lại biểu phí thông thường và hạng được đánh giá lại theo Điểm xét hạng Khách hàng thực có.

4. Thời hạn áp dụng Chính sách: từ ngày 01/12/2016 đến khi có thông báo khác.

Để được hỗ trợ thêm thông tin, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ Tổng đài Chăm sóc Khách hàng 08 6299 2020.

Trân trọng thông báo.


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 2847 image 0