imageimage

Rồng Việt thông báo chuyển đổi hình thức hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử kể từ ngày 15/10/2019

Kính gửi: Quý Khách hàng/Đối tác

Trước hết, Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (Chứng khoán Rồng Việt) trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng/Quý Đối tác đã hợp tác và sử dụng dịch vụ của chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua.

Thực hiện Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ; cùng với mong muốn mang đến sự thuận tiện cho Quý Khách hàng/Quý Đối tác trong việc quản lý, lưu trữ, tìm kiếm, sử dụng hóa đơn, thực hiện các giao dịch liên quan đến thủ tục kê khai và báo cáo thuế, Chứng khoán Rồng Việt quyết định chuyển đổi hình thức hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử kể từ ngày 15/10/2019.

Chúng tôi trân trọng thông báo để Quý Khách hàng/Quý Đối tác nắm thông tin và tiếp tục hợp tác với Chứng khoán Rồng Việt đối với việc chuyển đối hình thức hóa đơn điện tử nêu trên.

Quý Khách hàng/Quý Đối tác sẽ được nhận đường dẫn nhận hóa đơn điện tử và mã tra cứu vào địa chỉ email đã được Quý Khách hàng/Quý Đối tác đăng ký.

Nhằm thuận tiện trong việc liên lạc, Quý Khách hàng/ Quý Đối tác có nhu cầu xuất hóa đơn, vui lòng cung cấp thông tin địa chỉ email để nhận hóa đơn điện tử qua các kênh liên lạc sau:

 Trân trọng cảm ơn!

image 4231 image 0