imageimage

Rồng Việt thông báo Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ ngày 09/09/2020

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng thông báo đến Quý khách hàng Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ ngày 09/09/2020.


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 799 image 0