imageimage

Rồng Việt thông báo Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ từ ngày 04/08/2017

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng thông báo đến Quý khách hàng Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ từ ngày 04/08/2017.

Tải file: TB  617 DVCK_Ban hanh Danh muc chung khoan duoc phep giao dich ky quy

image 1726 image 0