imageimage

Rồng Việt thông báo Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ từ ngày 04/11/2016

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng thông báo đến Quý khách hàng Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ từ ngày 04/11/2016.


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 3585 image 0