imageimage

Rồng Việt thông báo Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ từ ngày 05/11/2015

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng thông báo đến Quý khách hàng Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ từ ngày 05/11/2015.


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 2240 image 0