imageimage

Rồng Việt thông báo Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ từ ngày 06/06/2017

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng thông báo đến Quý khách hàng Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ từ ngày 06/06/2017.


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 1638 image 0