imageimage

Rồng Việt thông báo Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ từ ngày 07/04/2017

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng thông báo đến Quý khách hàng Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ từ ngày 07/04/2017.


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 508 image 0