imageimage

Rồng Việt thông báo Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ từ ngày 07/10/2015

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng thông báo đến Quý khách hàng Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ từ ngày 07/10/2015.


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 365 image 0