imageimage

Rồng Việt thông báo Danh mục chứng khoán được phép ký quỹ từ ngày 07/07/2015

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ từ ngày 07/07/2015.


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 15 image 0