imageimage

Rồng Việt thông báo Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ kể từ ngày 04/07/2014

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thông báo Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ mới kể từ ngày 04/07/2014.

 

Tải file:  TB 358 DVCK_Ban hanh danh muc Chung khoan duoc phep giao dich ky quy moi.pdf

image 135 image 0