imageimage

Rồng Việt thông báo Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ kể từ ngày 05/09/2014

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thông báo Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ kể từ ngày 05/09/2014.

 

Tải file:  TB 479 DVCK_Ban hanh danh muc Chung khoan duoc phep giao dich ky quy moi.pdf

 

 

Rồng Việt Bổ sung chứng khoán vào Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ hiện hành như sau:

 

  

Stt

Mã Cổ phiếu

Tên Cổ phiếu

Sàn GD 

Loại

Tỷ lệ tài trợ

1

PGI

Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex

HSX

3

40%

 

Thời gian áp dụng: Ngày 08/09/2014

 

Trân trọng.

 

image 152 image 0