imageimage

Rồng Việt thông báo Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ kể từ ngày 06/06/2014

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thông báo Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ mới kể từ ngày 06/06/2014.

 

Tải file:  TB 287 DVCK_Ban hanh Danh muc chung khoan duoc phep giao dich ky quy.pdf

 

image 93 image 0