imageimage

Rồng Việt thông báo Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ kể từ ngày 06/11/2013

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thông báo Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ mới kể từ ngày 06/11/2013.

 

Tải file thông báo: TB 529 DVCK_Ban hanh moi danh muc chung khoan duoc phep giao dich ky quy moi.pdf

image 103 image 0