imageimage

Rồng Việt thông báo Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ kể từ ngày 06/11/2014

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thông báo Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ kể từ ngày 06/11/2014.

 Tải file: TB 610 DVCK_Ban hanh Danh muc chung khoan duoc phep giao dich ky quy.pdf

 

 

image 157 image 0