imageimage

Rồng Việt thông báo Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ kể từ ngày 07/04/2014

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thông báo Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ mới kể từ ngày 07/04/2014.

 

Tải file: TB 159 DVCK_Ban hanh danh muc Chung khoan duoc phep giao dich ky quy moi.pdf 

 

 

 

image 157 image 0