imageimage

Rồng Việt thông báo Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ kể từ ngày 07/08/2014

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thông báo Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ kể từ ngày 07/08/2014.

 

Tải file:  TB 426 DVCK_Ban hanh Danh muc chung khoan duoc phep giao dich ky quy tu 07-08-2014.pdf

image 135 image 0