imageimage

Rồng Việt thông báo Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ kể từ ngày 08/01/2013

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thông báo Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ mới kể từ ngày 08/01/2013.

 

Tải file thông báo:

TB 015 DVCK_Ban hanh Danh muc chung khoan duoc phep giao dich ky quy moi.pdf

TB 024 DVCK_Bo sung CP GAS vao Danh muc chung khoan duoc phep giao dich ky quy.pdf

 

 

image 171 image 0