imageimage

Rồng Việt thông báo Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ kể từ ngày 08/01/2014

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thông báo Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ mới kể từ ngày 08/01/2014.

 

Tải file thông báo: TB 19 DVCK_Ban hanh Danh muc chung khoan duoc phep giao dich ky quy moi.pdf

image 163 image 0