imageimage

Rồng Việt thông báo Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ kể từ ngày 08/04/2013

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thông báo Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ mới kể từ ngày 08/04/2013.

 

Tải file thông báo: TB 166 DVCK_Ban hanh Danh muc chung khoan duoc phep giao dich ky quy moi.pdf

image 82 image 0