imageimage

Rồng Việt thông báo Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ kể từ ngày 08/05/2013

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thông báo Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ mới kể từ ngày 08/05/2013.

 

Tải file thông báo: TB 200 DVCK_Ban hành Danh mục chứng khoán GDKQ kể từ ngày 07052013.pdf

image 117 image 0