imageimage

Rồng Việt thông báo Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ kể từ ngày 10/06/2013

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thông báo Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ mới kể từ ngày 10/06/2013.

Tải file thông báo: TB 258 DVCK_Ban hanh Danh muc chung khoan duoc phep giao dich ky quy moi.pdf

image 102 image 0