imageimage

Rồng Việt thông báo Danh sách Khách hàng trúng giải "Bốc thăm may mắn"

Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt trân trọng thông báo Danh sách Khách hàng trúng giải chương trình "Bốc thăm may mắn" được tổ chức vào ngày 24/04/2015.


Vui lòng tải file thông báo để xem danh sách: 


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 2021 image 0